Page 10 - STIG 125-126.cdr
P. 10

Cuuu 5252
                      Cuuu 1
                      Cuuu 1
      преточен у резолуцију СБ . Такође, Србија је постала чланица УН као
      следбеница СРЈ и то, са међународно признатим границама према којима је,
      разуме се, Косово и Метохија интегрални део Србије.
          Друго, одредбе резолуције СБ УН 1244 о потврђивању суверенитета и
      територијалног интегритета СРЈ, односно, Србије као правне следбенице СРЈ
      и о широкој, суштинској аутономији Косова и Метохије у оквиру СРЈ,
      односно, у оквиру Србије као правне следбенице СРЈ, садржане су у више
      одредаба. Став 10 преамбуле одлуке СБ УН гласи:
          «Поново  потврђујући  приврженост  свих  држава  чланица
      суверенитету и територијалном интегритету СР Југославије идругих држава
      региона, како је наведено у Хелсиншком документу и анексу 2». Сличне
      гаранције садржане су и у низу других одредаба ове резолуције, као и у више
      претходних резолуција СБ УН, као и у закључцима Контакт групе и Г-8. Ово
      је кристално јасна потврда суверенитета и територијалног интегритета САРЈ,
      односно, Србије као неспорне правне следбенице СРЈ. Исти је смисао и
      одредаба о распоређивању договорених контигената војске и полиције на
      главним државним граничним прелазима према Македонији и Албанији.
          Што се тиче позивања на Анекс 2  у цитираном ставу преамбуле,
      важно је задржати се на тач. 8 тог Анекса која у целини гласи: «8. Политички
      процес у циљу успостављања споразума о привременом политичком оквиру
      који ће обезбедити суштинску самоуправу за Косово, узимајући у потпуности
      у обзир споразуме из Рамбујеа и принципе суверенитета и територијалног
      интегритета СР Југославије и других земаља региона, као и демилитаризацију
      ОВК.»
          Свако право је важно а право на сувдренитет и територијални
      интегритет је егизистенцијално право државе. Када је оно у драматичним
      околностима агресије најмоћније војне алијансе у историји, потврђено од
      најмоћнијих земаља света и преточено у свеобухватну, правно
      општеобавезујућу одлуку највишег органа за питања мира и безбедности –
      онда се за њено поштовање вреди одлучно и постојано борити. То је дужност
      која није орочена ни годинама ни изборним мандатима.
          У одредбама оперативног дела резолуције такође се потврђује
      суверенитет СРЈ, односно, Србије као правне следбенице СРЈ а за Косово и
      Метохију «ужива суштинску аутономију у оквиру СР Југославије» (Оп.
      параграф 10), или «суштинска самоуправа» (Анекс 1, алинеја 6), у оквиру
      суверенитета и територијалног интегритета СРЈ, односно, Србије као правне
      следбенице СРЈ. «Суштионска аутономија и самоуправа» за Косово и
      Метохију још се наводе у оп. параграфу 11, под (а) и тачки 8. Анекса 2.
          У изјавама државних представника, укључујући и оне поводом
      заседања Светог Архијерског Сабора СПЦ, указује се на то да одредбе
      резолуције СБ о потврђивању суверенитета и територијалног интегритета
      садрже позивање на «Споразум из Рамбујеа» који наводно садржи одредбу «о
      референдуму после три године». Контекст је да потврђивање суверенитета и
                        10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15